Workshop Warmtenetten
Programma3 december - Provinciehuis Antwerpen
09:00 - Registratie / Welkom koffie
Voormiddag
 • 09:30 - Opening - welkomstwoord
 • 09:40 - Stavaza sector in Vlaanderen, verwezenlijkingen en problemen - Tom Prinzie (Warmtenetwerk Vlaanderen)
 • 10:05 - Klimaat - waarom is het van belang dat we werk maken van warmtenetten? - Gawein Vandaele (VVSG Netwerk klimaat)
 • 10:25 - Wetenschappelijke kijk op rol en nut van warmtenetten - tbc
 • 10:45 - Koffiepauze
 • 11:15 - Hoe optimaal gebruik maken van beschikbare duurzame warmtebronnen? - Kristel Moulaert (ISVAG)
 • 11:40 - Welke zijn de meest optimale lokale organisatiemodellen? - tbc
 • 12:05 - Wat is bepalend voor (potentiĆ«le) afnemers: residentieel of industrieel, tertiair, verschillende profielen en temperaturen? - Hartwin Leen (Kelvin Solutions)
12:30 tot 13:45 - Lunch & bezoek standhouders
13:45 - BREAK-OUT SESSIE 1: Miniwarmtenetten (20 minuten per spreker + Q&A)
 • Prov. Oost-Vlaanderen: ondersteuningskader bij ontwikkeling miniwarmtenetten - Sofie Devriendt en Moira Callens (Provincie Oost-Vlaanderen)
 • ODE: leidraad ondiepe geothermische boringen + Stedelijk reglement Stad Antwerpen - Jo Neyens (Warmtenetwerk Vlaanderen) en Sam Coen (Stad Antwerpen)
 • VITO: interferentie tussen BEO/KWO-boringen - Geert Moermans (VITO - CollecThor)
13:45 - BREAK-OUT SESSIE 2: Warmteplanning: lokaal en integraal (20 minuten per spreker + Q&A)
 • 100-Wijken platform - Joachim Declerck (Architectural Workroom)
 • Pilootprojecten VVSG - Thomas Pluymers (VVSG Netwerk Klimaat)
 • Europese regelgeving lokale warmteplannen - tbc
13:45 - BREAK-OUT SESSIE 3: Presentaties door gold sponsors (20 minuten per spreker + Q&A)
 • Tbc
 • Tbc
 • Tbc
15:00 tot 15:30 - Koffiepauze
Namiddag
 • 15:30 - Praktijkvoorbeelden - Lokale warmteplanning in functie van lokale bronnen: Gent versus Mechelen - tbc
 • 16:00 - "Gluren bij de de buren" - Hoe verschillend gaat men in het buitenland met warmtenetten om? - tbc
 • 16:30 - Afsluitend debat - Beleid, financiering, hoe bestaande woningen aansluiten, collectief versus individueel,... - tbc
 • 17:15 - Slotbeschouwing, met eventueel overhandiging van een warmtememorandum aan de beleidsmakers - tbc
17.30 - Netwerkreceptie
19.00 - Einde
Programma4 december - Technische bezoeken
Het vertrekpunt en tijdstip worden binnenkort gecommuniceerd
Bezoek Aquathermieproject van de Dijlemolens - Leuven
Bezoek Janseniushof (KWO + aquathermie) en Hertogensite (BEO) - Leuven
Einde